Spil Smart logo

Anmeldelse af Spil Smart Portalen i Dansk Sang bladet

Anmeldelsen bragt i Dansk Bladet i maj 2020.

Mange tak for den gode og positive anmeldelse til Dansk Sang og Line Rosenlund 🙂

Vi gør opmærksom på at der siden anmeldelsen er kommet en del flere forløb og arrangementer i valgfagsafdelingen således vi nu er fuldt dækkende ift. kompetenceområderne.

Ny fane/Fuld skærm