Spil Smart logo

Handelsbetingelser/Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser (b2b)

Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret den 01-01-2022 og er gældende for alle køb af Spil Smart Årslicens, der foretages fra og med denne dato.

Salg af varer og ydelser fra denne side håndteres og forestås af Stepnote Publishing Aps, Sortedam Dossering 7D, København N som er ejer og udgiver af Spil Smart brandet. I betingelserne benævnes ejeren/udgiveren som “Vi” eller “Spil Smart”

Ved købet accepterer kunden at være bundet af salgs- og leveringsbetingelserne. Kunden bør derfor læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder udelukkende for salg til skoler, institutioner og erhvervsdrivende og kan ikke købes af privatpersoner.

 

1. Bindende købsaftale

Vi tager forbehold for forkerte prisangivelser, trykfejl, udgåede varer, leveringssvigt, force majeure, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Når kunden har bestilt en vare/ydelse, modtager kunden en kvittering som bekræftelse af sin bestilling. Bindende købsaftale foreligger dog først, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse, hvori vi endeligt bekræfter købet. Vi sender hurtigst muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om navn og adresse på den person, der har afgivet ordren, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte ydelser. Derefter sender vi en faktura til betaling inden 8 hverdage.

Kunden opfordres til at gemme sin ordrebekræftelse og faktura umiddelbart efter modtagelsen.

 

2. Priser

Alle opgivne priser er ekskl. moms, samt andre afgifter og gebyrer. Der kan derudover forekomme betalingskortgebyrer eller transportomkostninger, som i givet fald vil blive udregnet umiddelbart inden kunden vælger at gennemføre sit køb.

 

3.a Moms
Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Der pålægges automatisk 25% moms når der købes årslicens online.

 

3.b Betaling og betalingsgebyrer
Det er muligt at handle som institution med EAN-nummer eller med alm. faktura.

3.c Faktura
For institutioner med EAN nummer gælder, at faktura sendes elektronisk via EAN-nummer til betaling. En kopi af faktura sendes per e-mail til orientering.

For private institutioner og virksomheder som ønsker faktura sendes per denne pr. e-mail.

Betalingsbetingelserne fremgår af faktura.

 

4. adgang til materialerne

 

4. a. Den digitale årslicens til Spil Smart materialerne inkluderer følgende;

Så snart kunden har bestilt og betalt for licensen er der adgang til de bestilte materialer.

 

4. b. Adgang til abonnementet/licensen
Adgangs login til licensen er enten gennem unilogin eller alm. brugerlogin og udleveres kun til musiklærere på skolen som skal anvende Spil Smart Portalen samt et elev login til eleverne. Adgangen til Spil Smart er KUN for de brugere der er betalt for på skolen og login data må ikke deles med andre, ej heller må materialet deles med andre spor/klasser som ikke har købt licens.

 

4. c. Licens/abonnementsperioden:

Perioden for en årslicens følger enten et skoleår, altså fra 1. august til 31. juli, eller kalenderåret fra 01. januar til 31. december. I nogle tilfælde kan et abonnement træde i kraft før, ifm. førstegangskøbere og særlige kampagner herfor.

Et abonnement/licens er løbende og faktureres forud en gang om året, med mindre andet er aftalt med kundeservice. Dog faktureres der med det samme, første gang en skole bestiller årslicens.

Ved udløbet af perioden forlænges abonnementet automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende prisliste, hvis ikke abonnementet opsiges med minimum to måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden, altså senest d. 01.06. eller d. 01.11. inden næste skoleår eller kalenderår.

VIGTIGT ved opsigelse:
Hvis en skole opsiger årslicensen må intet af det materiale der evt. er printet og kopieret indenfor licensperioden på nogen måde bruges af skolen efter ophør af licensen.

Hvis vi opdager at dette ikke overholdes er det direkte brud på Copyright.

 

4.d Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret på den digitale licens/abonnement. Når et abonnement er tegnet, er det bindende i min. et år.

 

4.e  Prisændringer
Prisen for et abonnement gælder i abonnementsperioden. Hvis prisen reguleres vil dette ske i Januar og August.

Hvis prisen stiger som følge af væsentlige ændringer i indhold, vil kunden blive varslet om denne ændring i indhold og pris, inden faktura sendes ud. Varsling sker til den oplyste mailadresse til den person eller institution, som har bestilt abonnementet.

Hvis prisstigningen sker senere end 30 dage før et abonnements udløb, kan kunden vælge at opsige sit abonnement op til 14 dage efter at faktura er sendt til kunden med den regulerede pris.

 

4.f Ophør af den digitale licens til Spil Smart Portalen
Spil Smart Portalen kan til hver en tid vælge at lukke for den digitale årslicens

Hvis dette sker inden kundens abonnementsperiode slutter, forpligter Spil Smart portalen sig til at kompensere kunden.

Hvis et digitalt abonnementsprodukt overgår til et andet format eller en anden teknisk løsning, som ikke forringer produktet væsentligt, ydes ingen kompensation.

 

5. Reklamation

5.1 Kontakt
Hvis den digitale licens til Spil Smart Portalen ikke svarer til det bestilte, eller er behæftet med graverende fejl, skal kunden kontakte Kundeservice med en fyldestgørende beskrivelse af de oplevede fejl.

Kundeservice kan kontaktes telefonisk eller skriftligt her.

6. Opsigelse

Abonnementet kan kun opsiges skriftligt på email, med minimum måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opsigelse skal sendes skriftligt til Kundeservice

7. Rettigheder

7. a. Misbrug
Ved misbrug eller mistanke om misbrug forbeholder Spil Smart sig retten til at varsle institutionen skriftligt og, alt efter misbrugets karakter, enten lukke abonnementet eller opkræve yderligere betaling.

7. b. Begrænsninger ifm. brugen
Det tegnede abonnement må kun bruges af elever og lærere tilknyttet den institution og de klasser, der er købt abonnement til.

7. c. Systemkravene
Spil Smarts digitale materialer kan benyttes i alle gængse browsere på Mac, Pc og tablet samt de fleste Smartphones.

8. Kopiering/Printning

Al kopiering, analogt og digitalt, af materialerne på Spil Smart Portalen, eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.”

Læs mere på Copydan Tekst & nodes hjemmeside

PRIVATLIVSPOLITIK – INDSAMLING OG ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Jf. GDPR og persondataforordrningen er det ikke nødvendigt for kommuner, skoler og andre institutioner at indgå databehandleraftale med Spil Smart Portalen. 

Persondatabehandlingen anvendes udelukkende til at skabe adgang til noget, altså vores materialer og da der ikke foretages nogen form for persondatabehandling når brugeren er logget ind, fx at brugeren skriver tekst, opretter dokumenter m.m. er en databehandleraftale ikke nødvendig. 

I forbindelse med dit køb Spil Smart Portalen har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt:

Dit navn
Din adresse
Din e-mailadresse
Dit telefonnummer
Dine betalingsoplysninger
CVR nummer
EAN nummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Hvis du handler som gæst (uden at oprette kodeord) vil dine oplysninger blive automatisk slettet efter 18 måneder, eller hvis du selv retter henvendelse og beder om det.

Når du opretter en kundekonto med kodeord, bliver den ikke automatisk slettet, men du kan, til hver en tid få kontoen slettet ved at kontakte os.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – SAMTYKKE VEDR. NYHEDSBREVE

Når du bestiller en årslicens til Spil Smart godkender du samtidig at vi tilføjer din email adresse til en mailliste dedikeret kun til licensskoler. Dette er nødvendigt for at vi kan sende vigtige beskeder vedr. fx nedbrud, vigtige ændringer i materialerne m.m.

Du kan også aktivt tilmelde flere emailadresser til denne mailliste. Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at modtage nyhedsbrev”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

DATASIKKERHED
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Hvilke personoplysninger opbevarer vi på brugerne af portalen?
De eneste informationer vi opbevarer på brugerne, altså elever og undervisere og kun hvis skolen ikke ønsker at bruge unilogin er:

For undervisere:

Brugerid:
Navn
Password er ikke tilgængeligt for os, kun for brugeren.

For elever:
Brugerid
Password er ikke tilgængeligt for os, kun for brugeren.

Vi anvender tredjeparter til behandling af onlinebetaling og fakturabetaling. Vi bruger Epay ApS til onlinebetaling (Dankort, Visa, Mastercard, MobilePay, ViaBill osv.) og Uniconta til fakturabetaling (Alm. faktura og EAN-faktura).

Vores materialer ligger også tilgængeligt på læringsplatforme, herunder MoMo og Meebook.

Til afsendelse af vores nyhedsbreve bruger vi Mailchimp. Din e-mailadresse sendes også til Trustpilot så du har mulighed for at dele din handelsoplevelse med andre. Vi fører anonymiseret statistik med Google Analytics, Google Adwords og Facebook samt benytter os af Getsitecontrol.com til at lave popups med vedr. tilbud, udsalg o.lign.

Vi har sikret os at virksomhederne som vi samarbejder med, overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Hvis samarbejdet kræver en databehandleraftale, har vi har indgået sådan en aftale med disse virksomheder, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
OPLYSNING, INDSIGELSE, ÆNDRING, DATAPORTABILITET OG SLETNING

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Stepnote Publishing Aps
Sortedam Dossering 7D
2200 København N
info (@) spil-smart.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Data til at genskabe fakturaen til en enkelt ordre gemmer vi i 5 år ifølge dansk bogføringslov.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over den måde Spil Smart Portalen behandler dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København
telefon 33 19 32 00
e-mail: [email protected].

Cookiepolitik

Når du bruger vores hjemmeside, bliver nogle oplysninger registreret via en cookie, som er en lille fil, der bliver gemt på din computer. Med en cookie kan vi registrere dine valg og indtastninger, og efterfølgende kan vores hjemmeside genkende din computer. På den måde kan dit log in fx blive gemt således du ikke skal taste det ind næste gang du besøger siden. Derudover bruges data til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden og på fx Google.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere.

Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Herunder kan du se en liste over de 3. parts partnere vi benytter cookies fra:

3. part – Udløb –  Beskrivelse

Google remarketing –  2 år – bruges til at vise annoncer der matcher det der matcher dine behov
Google Adwords  – 2 år – bruges til at vise annoncer der matcher det der matcher dine behov
Google Analytics – 2 år – bruges til at vise annoncer der matcher det der matcher dine behov
Facebook – 2 år – bruges til at vise annoncer der matcher det der matcher dine behov

Getsitecontrol – bruges til popups på vores site med tilbud og andre vigtige beskeder

Mailchimp – bruges til at registrere om nyhedsbreve åbnes og anden vigtig data

Addwish – bruges til at vise dig brugertilpassede produktvisninger på vores site
(*) Sessionscookies slettes når hjemmesiden lukkes.

En cookie er ikke farlig for din computer, og den kan ikke indeholde virus. Den registrerer alene, at du tidligere har besøgt vores hjemmeside fra din computer. Du kan til enhver tid slette cookies i dine internetindstillinger.

Du kan til enhver tid slette de cookies, du har liggende på din computer.  Du kan herunder finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies: