Spil Smart logo

Datasikkerhed og persondata

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Stepnote Publishing Aps
Sortedam Dossering 7D
2200 København N
info (@) spil-smart.dk
CVR nr. 29827923

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via [info @ spil-smart.dk].

Besøg eller bestilling:

I forbindelse med din bestilling på Spil Smart Portalen eller spørgsmål til vores services, enten online eller via email, giver du os en række personoplysninger eller virksomheds oplysninger, herunder særligt:

Dit navn
Din adresse
Din e-mailadresse
Dit telefonnummer
Dine betalings oplysninger
CVR nummer
EAN nummer

Disse oplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af din bestilling eller svar på dine spørgsmål, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen eller ifm. generel kommunikation.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.
Opretter du en kundekonto med kodeord, bliver den ikke automatisk slettet, men du kan, til hver en tid få kontoen slettet ved at kontakte os.

SAMTYKKE VEDR. NYHEDSBREVE
Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at modtage nyhedsbrev”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

DATASIKKERHED
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Databehandleraftale med Spil Smart:

Vi har i samråd med datatilsynet vurderet at man som skole ikke behøver at indgå en databehandleraftale med os for at benytte Spil Smart Portalen. Vi udveksler ingen personoplysninger med nogen tredjepart, ej heller via unilogin. Vi er åbne for at lave en aftale med en kommune, kontakt os og vi vil sende vores egen databehandleraftale.

Brugeroplysninger til login og adgang til materialer:

Hvilke oplysninger opbevarer vi på brugerne af portalen?
De eneste informationer vi opbevarer på brugerne, altså elever og undervisere er:

Ved oprettelse af Unilogin
Her benytter vi STILS UNI-loginbroker. ws22/wsiINST
Vi opbevarer ingen brugerdata på hverken elever eller undervisere da vi benytter institutionsnummer til login.

Ved alm. email login, som benyttes meget sjældent:

For undervisere:

Brugerid
Navn og e-mail adresse
Password er ikke tilgængeligt for os, kun for brugeren.

For elever:
Brugerid
Password er ikke tilgængeligt for os, kun for brugeren.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere og dermed underdatabehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Databehandlere (underdatabehandleraftale) som vi har indgået databehandleraftale med:

  • Uniconta til fakturabetaling (Alm. faktura og EAN-faktura).
  • Seize APS – bogholder
  • TinxDK APS, hosting med DigitalOcean (EU) + webdesign

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter kun databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

Vi har sikret os at virksomhederne som vi samarbejder med, overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Hvis samarbejdet kræver en databehandleraftale, har vi har indgået sådan en aftale med disse virksomheder, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
OPLYSNING, INDSIGELSE, ÆNDRING, DATAPORTABILITET OG SLETNING

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Stepnote Publishing Aps
Sortedam Dossering 7D
2200 København N
info (@) spil-smart.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over den måde Spil Smart Portalen behandler dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København
telefon 33 19 32 00
e-mail: [email protected].