Spil Smart logo

Musikforståelse

Musikforståelse handler om at forstå musik. At sætte ord på hvad musik; er, gør, kan, vil, betyder + hvor det stammer fra, hvilken udvikling det har gennemgået + hvad det kan bruges til, hvor det bruges, hvorfor det bruges + musikkens budskab/ærinde m.m.

Kort sagt, det er med “Musikforståelse” at eleverne får et sprog om det de udøver og en forståelse for, hvad musik er.

Musikforståelse er delt op i 5 vidensområder. Vi har lavet en serie til hvert vidensområde:

  • Musikliv
  • Musikhistorie
  • Musik i medier
  • Musikanalyse
  • Musikoplevelse