Spil Smart logo

FAQ Valgfag

Vi får mange spørgsmål om musik valgfag for 7.-8. klasse og det forstår vi godt, for det er noget af en opgave man kommer ud i som musilærer 🙂

Herunder har vi samlet gengangerne i en FAQ. Håber du kan bruge det.

Ja, med vores licenser til indskoling, mellemtrinnet og valgfag fuldt dækkende

Derudover gør vi meget ud af hele tiden at være helt opdateret ift. EMU og de nyeste direktiver. Den ene af vores forfattere, Liv Beck underviser som lektor på Absalon i Roskilde på musiklinjen og er derfor naturligt nok, altid helt opdateret.

Vi har sat en køreplan sammen til valgfagsprøven der giver dig et godt overblik, samt konkrete skemaer og redskaber til selve prøven.

Derudover har vi også sammensat et overblik/årsplan over de to år med valgfagsundervisningen.

 

Vi kan oprette unilogin’s til det antal musiklærere I er på skolen, samt et elev login til hvis eleverne skal tilgå materialet på skolens iPads, eller andre enheder. Som standard opretter vi altid til både elever og undervisere.

Du finder pt. (18-05-21) 6 store ”Rundt om forløb” – 20 mindre forløb – 16 arrangementer m.m. Dette er mere end rigeligt til 2 års undervisning og om mere er på vej, bl.a. Rundt om klassisk musik og Rundt om disko og du får også en udførlig køreplan til valgfagsprøven.

Ja, det har vi, eller vi har en skitse til en årsplan som du kan bruge som udgangspunkt som du nu har lyst til.

Se for indskolingen her

Se for mellemtrinnet her

Se for valgfag her

Ja, der vil komme mere materiale løbende gennem et skoleår. Ca. 2-3 store forløb om året, 8-10 mindre forløb og 4-5 sammenspilnumre. Se vores udgivelsesplan her (opdateres løbende)

Ja, der ligger masser af musikhistorieforløb og materiale om teori/hørelære/analyse på Spil Smart Portalens valgfags sektion og du finder også forløb om musikforståelse – musikliv, musik og medier og musikoplevelse.

Ja, du finder altid masser af sammenspilsmateriale på Spil Smart Portalen. Se fx det store forløb ”Rundt om Sammenspil” der rummer alt du skal bruge til eksamens praktiske del. Derudover finder du også en køreplan til valgfagsprøven samt vores bud på en årsplanårsplan med udgangspunkt i vores forløb.

Den koster fra 2195 dkk pr. år for max 15 elever i alt på skolen.

Derover koster den 149 dkk pr. år pr. elev.

Læs mere her

Ja det kan du, vi opretter som standard unilogin.

Ønsker du/I ikke at bruge unilogin er dette helt ok, vi tilbyder begge dele.

Ja, du finder alle materialer på MoMo, Meebook og Min Uddannelse. Sig endelig til hvis du mangler et forløb et af stederne.

Bruger din skole andre læringsplatformer end de 3 nævnte, så er det relativt let at oprette vores forløb med links til opgaver og forløb da vi på vores portal har alle forløb liggende som enkelt sider/produkter på vores portal – lidt lige som en webshop.

Det gør det langt lettere at linke til de relevante forløb inde i elevplanen, se fx vores valgfagsforløb om cubansk musik og cubansk musikhistorie

 

Ja, du kan se hvilke fælles mål der er tilknyttet de enkelte forløb, det ses tydeligt under billedet på siden for forløbet.

Ja, din skole kan få rabat, men kun efter noget for noget princippet 🙂

Vi har lavet en rabatmodel hvor der gives rabat efter hvor meget du køber hos os. Jo flere portaler, jo mere rabat.

Læs om priser og rabatter her

VIGTIGT:
Når du bestiller en årslicens til Spil Smart bliver du altid oplyst om betingelserne i både ordrebekræftelse og efterfølgende velkomst e-mail.
Det er dit og din skoles ansvar at læse betingelserne igennem, således du og din skole er klar over hvad vilkårene er.

Sådan står der i handelsbetingelserne:

Bemærk: at der er ændret i abonnementsperioden for skoleår 2024/25. Den er ændret til at køre fra 01.07 til 30.06.(førhen fra 01.august til 31. juli) Den er ændret fordi ingen skoler bruger portalen i juli og vi gerne vil opdatere licenserne sidst i juni således licenserne er klar til det nye skoleår inden sommerferien. 

Perioden for en årslicens følger enten et skoleår, altså fra 1. juli til 30. juni, eller kalenderåret fra 01. januar til 31. december. I nogle tilfælde kan et abonnement træde i kraft før, ifm. førstegangskøbere og særlige kampagner herfor.

Et abonnement/licens er løbende og faktureres forud en gang om året, med mindre andet er aftalt med kundeservice. Dog faktureres der med det samme, første gang en skole bestiller årslicens.

Ved udløbet af perioden forlænges abonnementet automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende prisliste, hvis ikke abonnementet opsiges med minimum to måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden, altså senest d. 01.06. eller d. 01.11. (for skoleår 25/26 og frem senest d. 01.05) inden næste skoleår eller kalenderår.

Ønsker du/I at opsige aftalen for 24/25 skal opsigelsen derfor modtages på email inden d. 31. maj. Send opsigelsen via vores kontaktside.

Det sker hvert år at skoler glemmer at opsige deres årslicens i tide. Og det giver nogle gange anledning til frustration og ærgrelse. Vi forstår selvfølgelig hvorfor, for det er aldrig rart at skulle betale for noget man ikke har tænkt sig at benytte.

Der er ofte mange forskellige forklaringer. Der er kommet en ny musiklærer som ikke ønsker at bruge Spil Smart, kommunen har lavet en storkunde aftale med et stort forlag, I har ikke været opmærksomme på vilkårene, der er ikke oprettet et valghold næste år, etc. Alle sammen logiske forklaringer, som vi selvfølgelig godt kan se fra din side, men vi beder dig også venligst om at se det fra vores side.

For der er et men, et stort men. Der er nemlig flere gode årsager til at vi holder fast i at du skal betale for den licens du har glemt at opsige i tide.

  1. Frem for alt, så bliver alle skoler gjort opmærksomme på ved bestillingen af en årslicens, at den automatisk fornyes en gang om året og skal opsiges i tide, ellers fornyes den automatisk. Det er en helt almindelig praksis inden for abonnementsservices og langt de fleste portaler har samme praksis. Så allerede her lever vi op til kravene for at have oplyst om betingelserne der vedrører den aftale du indgår med os ved bestillingen.
  2. Derudover så sender vi ALTID en info email ud i foråret om at nu starter vi snart på fornyelser af licenser. Den email sendes til alle email adresser der er benyttet ved bestillingen af licensen.
  3. Udover de to ovenstående grunde som handler om at vi har gjort os umage for at vores kunder kender vilkårene, så er den vigtigste grund til at vi holder fast i vores ret til betaling trods forglemmelsen, den simple, at vi har en lang række udgifter til at drive en professionel fagportal. Og mange af de udgifter er ikke variable, de er faste, fx løn til forfatterne, royalty betaling til rettighedshavere, unilogin/STIL udgifter (de udgifter i sig selv er rigtig høje, hvilket mange ikke ved), hosting af portalen, vedligeholdelse og opdatering af den tekniske platform som også er en stor udgift, da kravene til sikkerhed konstant skærpes.Der er mange flere, dette er blot nogle af de som fylder mest. Derfor er det yderst vigtigt at vi kan stole nogenlunde på hvad vi får ind i indtægt for det næste skoleår. Kan vi ikke det, så kan vi ikke eksistere som en mindre udbyder, der byder de store mastodont forlag op til dans. Derfor kan vi ikke acceptere at man som skole/lærer først opsiger når man modtager en regning.