Spil Smart logo

Om kopiering

Copydan Tekst & Node

Al kopiering, analogt og digitalt, af materialerne på Spil Smart Portalen, eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.”

Analog og digital kopiering til skolebrug skal som følge heraf indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

Er du i tvivl må du endelig kontakte os eller Copydan.